I wonder why?

http://www.youtube.com/watch?v=HfzHx...ayer_embedded#!